• Anova Trade luôn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp toàn diện và tối ưu cho người chăn nuôi
  • Hệ thống kho bãi được xây dựng khoa học
  • Anova Trade luôn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp toàn diện và tối ưu cho người chăn nuôi

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty Anova từng bước phát triển các lĩnh vực kinh doanh bao gồm :

Tin tức – Sự kiện

Cập nhật những thông tin mới nhất từ tập đoàn ANOVA
Chúc mừng các công ty thành viên tiếp tục được bình chọn trong danh sách hàng Việt Nam chất lượng cao

Chúc mừng các công ty thành viên tiếp tục được bình chọn trong danh sách hàng Việt Nam chất lượng cao

Cuộc bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2017 được Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chủ trì thực hiện. Đây là cuộc bình chọn hàng tiêu dùng uy tín nhất Việt Nam trong hơn 20 năm liền. Lọt vào top các thương hiệu Việt Nam chất lượng cao

Công ty thành viên

Công ty Anova Trade trực thuộc tập đoàn Anova với 14 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực
Công ty cổ phần<br /> Thành Nhơn

Công ty cổ phần
Thành Nhơn

Công ty cổ phần<br /> ANOVA PHARMA

Công ty cổ phần
ANOVA PHARMA

Công ty liên doanh <br /> BIO-PHARMACHEMIE

Công ty liên doanh
BIO-PHARMACHEMIE

Công ty liên doanh<br /> ANOVA JV

Công ty liên doanh
ANOVA JV

Công ty cổ phần <br /> ANOVATECH

Công ty cổ phần
ANOVATECH

Công ty cổ phần<br /> ANOVA BIOTECH

Công ty cổ phần
ANOVA BIOTECH

Công ty cổ phần<br /> ANOVA TRADE

Công ty cổ phần
ANOVA TRADE

Công ty cổ phần<br /> ANOVA FEED

Công ty cổ phần
ANOVA FEED

Công ty cổ phần<br /> ANOVA FARM

Công ty cổ phần
ANOVA FARM

Tổng Công ty <br /> MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

Tổng Công ty
MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

Công ty cổ phần<br /> ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

Công ty cổ phần
ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

Công ty cổ phần<br /> MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Công ty cổ phần
MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Công ty cổ phần<br /> ANOVA MILK

Công ty cổ phần
ANOVA MILK

Công ty đối tác

Công ty Anova Trade hiện đang hợp tác với hơn 15 công ty đối tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực